Νέο Δ.Σ. στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 έγινε η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. το οποίο προέκυψε σε συνέχεια της από 24/10/2014 επαναναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης έτους 2014. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχει ως εξής:

  • Ιωάννης Μωυσιάδης του Μωυσή, ως Πρόεδρος
  • Ιωάννης Χατζηηλιάδης του Σωκράτη, ως Αντιπρόεδρος
  • Δημήτριος Καριπίδης του Αναστασίου, ως Διευθύνων Σύμβουλος
  • Αγνή Δουβίτσα του Αστέριου, ως μέλος
  • Φώτιος Δομουχτσίδης του Στρατή, ως μέλος
  • Κωνσταντίνος Καρπουχτσής του Ηλία, ως μέλος
  • Δημήτριος Νότας του Περικλή, ως μέλος
  • Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Θεοδώρου, ως μέλος
  • Ελευθέριος Στοΐλας του Κωνσταντίνου, ως μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 23η Οκτωβρίου 2017.