Οριστικά αποτελέσματα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου

Κατακυρώθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως αυτά επικυρώθηκαν με την υπ. αριθμ. 9/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 31/2011 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER.

Με βάση  τις   ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. και της Ε.Δ.Π. LEADER, στα πλαίσια:
 1. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Άξονα 4  «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER») του Π.Α.Α. 2007-2013  &
 2. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ως εξής:

Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ
 • Καλογερούδης Ιωάννης
 • Βίτσιος Γεώργιος
 • Μελίτος Κωνσταντίνος

Γεωπόνοι ΠΕ

 • Καραγκιόζης Δημήτριος
 • Ανοιξιάδης Νικόλαος
 • Τοπτσής Χρήστος

Οικονολόγος ΠΕ

 • Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος

Κοινωνικός Επιστήμονας ΠΕ

 • Τρεβλόπουλος Σαράντης

Λογιστής ΤΕ

 • Μαυρουδής Γεώργιος