Η ΑΝΕΣΕΡ ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»

ΚΑΛΕΙ

τους εγγεγραμμένους ανέργους όλων των δήμων του νομού Σερρών με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης των Σερρών.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 80 ώρες και εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 ευρώ μικτά.

Θα συνοδεύονται από 5 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και 20 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekt.aneser.gr/
έως και 20 – 08 – 2022

Παράταση υποβολής αιτήσεως έως 04-09-2022.

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεως έως 30-09-2022.

 

Αρχεία για αιτούντες

  1. Πρόσκληση ωφελουμένων
  2. Οδηγίες αίτησης