Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »

Εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Β. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62121, Σέρρες

Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

Σέρρες, 4 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική  Συνέλευση των  Μετόχων της  Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  δ.τ.  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας  και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4753/2020, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
  3. Λοιπά Θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται να διαθέτουν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Η συμμετοχή των μετόχων γίνεται αφού εισέλθουν στον ακόλουθο σύνδεσμο για την συνεδρίαση στις 29/12/2020:  https://zoom.us/j/96839158062?pwd=ekUyN21UT1R3TWtwNGV0ZlFkcHJpZz09

Meeting ID: 968 3915 8062

Passcode: 033257

ή στον ακόλουθο σύνδεσμο για την επαναληπτική συνεδρίαση στις 30/12/2020 (λόγω μη απαρτίας): https://zoom.us/j/97121533013?pwd=dFRCRTE5c3lZcW9NUzBHSTVNSW42dz09

Meeting ID: 971 2153 3013

Passcode: 660896

όσοι μέτοχοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή για πρώτη φορά θα πρέπει κατά την πρώτη χρήση της να “κατεβάσουν” την εφαρμογή στη συσκευή τους και να την εγκαταστήσουν.

Στο ακόλουθο video περιγράφεται σε απλά βήματα η διαδικασία: https://www.youtube.com/watch?v=ywaoYbFMohc&ab_channel=E-philologist

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ιωάννης  Μωυσιάδης