Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών

δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »

Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Β. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62121, Σέρρες

Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

Σέρρες, 5 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
“Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών” και δ.τ. «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4753/2020, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την 5η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νέο Καταστατικό της εταιρείας
  2. Λοιπά Θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστα-τικό της Εταιρείας (άρθρο 22), οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται να διαθέτουν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Η συμμετοχή των μετόχων γίνεται αφού εισέλθουν στον ακόλουθο σύνδεσμο για την συνεδρίαση στις 29/1/2021:

https://zoom.us/j/94280330250

Meeting ID: 942 8033 0250

ή στον ακόλουθο σύνδεσμο για την επαναληπτική συνεδρίαση στις 5/2/2021 (λόγω μη απαρτίας):

https://zoom.us/j/99994469055

Meeting ID: 999 9446 9055

όσοι μέτοχοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή για πρώτη φορά θα πρέπει κατά την πρώτη χρήση της να “κατεβάσουν” την εφαρμογή στη συσκευή τους και να την εγκαταστήσουν.

Στο ακόλουθο video περιγράφεται σε απλά βήματα η διαδικασία: https://www.youtube.com/watch?v=ywaoYbFMohc&ab_channel=E-philologist

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης