Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 8/1/2024

Σέρρες, 8 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» και δ.τ.  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. » Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

 

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας  και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 12 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 19η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Δημήτριος Καριπίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ.