Πρόσκληση συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Σέρρες, 5 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 1375

H Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο» έχει αναλάβει την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ωφελούμενους που απασχολούνται ή επιχειρούν στον κλάδο τουριστικών οδηγών – πρακτόρων και συνολικά στον κλάδο του τουρισμού στο Νομό Σερρών, για ένα καλύτερο καθεστώς διατήρησης και αυξημένης ελκυστικότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής για τους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: STRYMONAS COPERATION CORRIDOR/ River Plus που αφορά στην βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων αναφορικά με τη βιώσιμη εκμετάλλευση πολιτιστικών και φυσικών πόρων και την προώθηση της κοινής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  “Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020”.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου απευθύνονται  σε ωφελούμενους που απασχολούνται ή επιχειρούν στον κλάδο τουριστικών οδηγών -πρακτόρων, και συνολικά στον κλάδο του τουρισμού στο Νομό Σερρών.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας  20 ωρών & ο αριθμός συνολικά των συμμετεχόντων: 30 άτομα (2 τμήματα*15 καταρτιζόμενοι)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης, λόγω COVID-19, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021. Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές – μέλη του Μητρώου Β’ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η ημερήσια διάρκεια   παρακολούθησης δε θα υπερβαίνει τις  4 ώρες και διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (10 ΩΡΕΣ)
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MARKETING/BRANDING ΤΟΠΟΥ (10 ΩΡΕΣ)

Σημειώνεται ότι στο σύνολο των προαναφερθεισών εκπαιδευτικών ενοτήτων, προβλέπεται εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους ωφελούμενους.

Οι συμμετέχοντες στα παραπάνω προγράμματα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5,00€ ανά ώρα παρακολούθησης με μοναδική προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης  εκπαίδευσης.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά 10:00π.μ. – 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2310.383435 & 2310.527722 από την κα Κουμαροπούλου Πόπη.

Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο στο email pkoumaropoulou@mesogeiako.gr

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:

  1. Αίτηση (Επισυνάπτεται) (Απαραίτητη η συμπλήρωση ΑΦΜ , ΔΟΥ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ)
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αποδεικτικό εργασίας
  4. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ως πρώτος δικαιούχος
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
8/11/2021 10/01/2022

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοναδικό  κριτήριο την  ημερομηνία  κατάθεσης της αίτησης καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Αίτηση συμμετοχής

Αφίσα

Παράταση 1η

Παράταση 2η