Στρυμόνας – από τις Πηγές ως τις Εκβολές

Στα πλαίσια του έργου “Στρυμόνας – από τις Πηγές ως τις Εκβολές / Νομός Σερρών – Επαρχία Blagoevgrad”, το οποίο εντάχθηκε στο Μέτρο 3.3 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006, τελικός δικαιούχος του οποίου ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ανέλαβε την υλοποίηση δύο υποέργων :

  • Υποέργο 2 : Πολιτιστικές «Ροές» – Διασυνοριακές δράσεις λαϊκού & σύγχρονου πολιτισμού στον ποταμό Στρυμόνα

Στα πλαίσια του παρόντος υποέργου υλοποιήθηκαν τέσσερις επιμέρους ενέργειες. Συγκεκριμένα :

  1. Ετήσιος διαγωνισμός εικαστικών για παιδιά από 6 εώς 12 ετών με θέμα το Στρυμόνα και το ευρύτερο περιβάλλον
  2. Συμπόσιο εικαστικών τεχνών με τίτλο «Υγρές παρουσίες της Κερκίνης» 
  3. Στρυμόνας παραποτάμιες φωτογραφικές διαδρομές 
  4. Συναντήσεις Λαϊκού πολιτισμού – οικολογικό φεστιβάλ Κερκίνης
  • Υποέργο 3 : Έρευνα καταγραφής και αποτύπωσης όλων των πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται σήμερα στις περιοχές του Νομού Σερρών και της περιοχής Blagoevgrad και εμπλουτισμό του δικτυακού τόπου της Νομαρχίας Σερρών με πληροφοριακό και πολιτιστικό υλικό

 Σκοπός του έργου, ήταν η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου πολιτιστικών σχέσεων και ανταλλαγών μεταξύ των δύο περιοχών. Βασική επιδίωξη είναι μέσω του δικτύου να υλοποιούνται σε σταθερή βάση κοινές δράσεις σε κάθε πολιτιστικό αντικείμενο / πεδίο για το οποίο εκδηλώνεται κοινό ενδιαφέρον.