1ο εργαστήρι διατοπικής συνεργασίας στα πλαίσια του διατοπικού σχεδίου «Ανάπτυξη του ιστορικού τουρισμού – Η μάχη των οχυρών»

Σέρρες, 11 Μαΐου 2022

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα 11/05/2022 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών το 1ο εργαστήρι διατοπικής συνεργασίας στα πλαίσια του διατοπικού σχεδίου «Ανάπτυξη του ιστορικού τουρισμού – Η μάχη των οχυρών», στο οποίο συμμετείχαν  η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών(ως επικεφαλής εταίρος) και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας και το οποίο αποτελεί επιμέρους δράση συνεργασίας του προγράμματος LEADER CLLD.

Συντονιστής της συνάντησης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος ως πρόεδρος της ΕΔΠ του τοπικού προγράμματος LEADER των Σερρών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν : ο Αντιπεριφερειάχης Δράμας κος Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών κος Δημήτρης Καριπίδης, ο Δ. Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών κος Μωυσιάδης Ιωάννης, ο Δήμαρχος Σιντικής κος Φώτης Δομουχτσίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Κάτω Νευροκοπίου κ. Θεόδωρος Ιφόγλου, ο Αντισυνταγματάρχης 10ου συντάγματος πεζικού κος Σγουρομάλλης Χρήστος, ο κ. Ιωάννης Χατζόπουλος εκπρόσωπος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο κος Νίκος Μανώλογλου ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάχη Σερρών, ο κος Στέφανος Τσαβέας συνεργάτης του Δ. Σιντικής και ο κος Σωτήρης Μανουσίδης ειδικός σύμβουλος – νομικός συνεργάτης στο Δ. Σιντικής, τα μέλη της Κοιν. Σ. Επ. Αγκίστρου κ.κ Παναγιώτης Σαββίδης και Ανθιμος Γεωργιάδης, καθώς και στελέχη των 2 Ομάδων Τοπικής Δράσης.

Ειδικότερα από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών συμμετείχαν η κα Τριανταφύλλου Ελένη (Γεν. Διευθύντρια) και κ.κ Ανοιξιάδης Νικόλαος και Τοπτσής Χρήστος, στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης, ενώ από την Αναπτυξιακή Δράμας ο κος Χατζόπουλος Μανώλης (Γεν. Διευθυντής) και κος Ιατρίδης Ανδρέας στέλεχος της αντίστοιχης Ομάδας Τοπικής Δράσης.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε το πρώτο βήμα μιας πολλά υποσχόμενης συνεργατικής προσπάθειας για την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού τουρισμού στην περιοχή μας και τα πρώτα συμπεράσματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.