Ημέρες Καριέρας στις 12-3-2014

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Σερρών», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Συνεργώ στην Απασχόληση», το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης) διοργανώνει μια Ημέρα Καριέρας στις 12/3/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα προσέλευσης 11.30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Ευαγόρας Παλληκαρίδης του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να την επικοινωνία των ωφελούμενων με εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα:

  1. Δελτίο τύπου
  2. Πρόσκληση
  3. Ενημερωτικό φυλλάδιο – Πρόγραμμα