Μητρώο Μελετητών (2-11-2010)

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την κατάρτιση μητρώου μελετητών τηςεταιρείας καθώς και της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23Οκτωβρίου 2010, σας ανακοινώνει το μητρώο μελετητών που καταρτίστηκε και μπορείται να το λάβετε σε έντυπη ή και ηλεκτρονική  μορφή τόσο από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας όσο και από τα γραφεία της εταιρείας.

Μητρώο Μελετητών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.