2η Πρόσκληση εγκατάστασης νέων αγροτών

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για το έτος 2014.

Μέσω της προκήρυξης για το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερα από 8.000 άτομα, με το συνολικό ποσό του προγράμματος να φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικές πληρφορίες το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών