2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων Άξονα 3 του ΠΑΑ

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2013 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδυσεων στα πλαίσια του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Η 2η Προκήρυξη για την ενίσχυση Ιδιωτικών έργων του Άξονα 3 αφορά τα ακόλουθα Μέτρα:

 • Μέτρο 311. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (δικαιούχοι: ΓΕΩΡΓΟΙ)
 • Μέτρο 312. Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (δικαιούχοι: ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΙ)
 • Μέτρο 313. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (δικαιούχοι: ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΙ

Ενισχυόμενες επενδύσεις αποτελούν:

 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (με δυναμικότητα έως 40 κλίνες)
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος
 • Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις και για τους δικαιούχους αυτών των Μέτρων) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού (όπως κεντρικά ηλιακά συστήματα, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά, κ.λ.π) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών  της επιχείρησης καθώς και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (στο κτιριακό κέλυφος ή/και στον Η/Μ εξοπλισμό) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών περιλαμβάνει τους οικισμούς που βρίσκοντα στις κάτωθι Δημοτικές Ενότητες (πρώην Καποδιστριακούς Δήμους):

 • Δημοτική Ενότητα Αμφίπολης
 • Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας
 • Δημοτική Ενότητα Κερκίνης
 • Δημοτική Ενότητα Κορμίστας
 • Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου
 • Δημοτική Ενότητα Πρώτης
 • Δημοτική Ενότητα Ροδολίβους
 • Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας (εκτός του Δ.Δ. Νιγρίτας)
 • Δημοτική Ενότητα Αχινού
 • Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας
 • Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού
 • Δημοτική Ενότητα Τραγιλού
 • Δημοτική Ενότητα Αλιστράτης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Το ανώτερο συνολικό κόστος για όλες τις επενδύσεις ανέρχεται μέχρι 300.000 € εκτός από τις επενδύσεις που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης όπου το συνολικό κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000 €. 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης − φάκελοι υποψηφιότητας ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών) στην έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (Βασ. Αλεξάνδρου 2 Σέρρες) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη αλλά και το ενημερωτικό υλικό που την συνοδεύει (όπως οδηγοί εφαρμογής, φάκελοι υποψηφιότητας κλπ) μπορείτε να βρείτε στην Ηλεκτρονική ∆/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr.
 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2013.

Συνημμένα:

1. Ενημερωτικό φυλλάδιο