Αποσφράγιση φακέλων 2ης πρόσκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, σας ανακοινώνει πως από την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012, ξεκινάει η αποσφράγιση των φακέλων των  Επενδυτικών Σχεδίων  που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Για την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ

Τριανταφύλλου Ελένη
Συντονίστρια της ΟΤΔ