Διαγωνισμοί για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 2012

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο Ν. Σερρών για το έτος 2012
Προκηρύσσει
Τρεις ανοικτούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές και με αξιολόγηση, για την επιλογή αναδόχων για τα έργα :
1. ‘’Προμήθεια δύο χιλιάδων λίτρων (2.000 lt.) του υγειονομικής σημασίας προνυμφοκτόνου  σκευάσματος με δραστική ουσία το SPINOSAD’’, προϋπολογισθείσας δαπάνης Εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (114.000€) χωρίς  το Φ.Π.Α..
2. ‘’Προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων λίτρων (4.800 lt.) προνυμφοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε υγρή μορφή’’, προϋπολογισθείσας δαπάνης Εβδομήντα έξι Χιλιάδες Οχτακόσια Ευρώ (76.800€) χωρίς  το Φ.Π.Α..
3. ‘’Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στο Ν. Σερρών’’, προϋπολογισθείσας δαπάνης Εκατόν Ογδόντα Χιλιάδες Ευρώ (180.000€) χωρίς  το Φ.Π.Α.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες την Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 και ώρα 10:30, 11:30 & 13:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών αντίστοιχα για το κάθε διαγωνισμό) από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, πληροφορίες κ. Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα www.aneser.gr.
 
Συνημμένα: