Ενημερωτική εκδήλωση για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α. στη Ροδόπολη (15-9-2010)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών σας προσκαλεί την Τετάρτη 15-09-2010 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Ροδόπολης στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του

ΑΞΟΝΑ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (Πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.)

και των διαδικασιών ένταξης των υποψηφίων επενδυτών.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.