Προκήρυξη άξονα 3 του Π.Α.Α. (Ιδιωτικές Επενδύσεις)

“Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”

Δημοσιοποιήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Ιδιωτικών Επενδύσεων στα πλαίσια του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια  ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/apofaseis_periox_ax3.zip)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Axis&todo=Load&id=d89775f1bee30df5

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων 1 Νοεμβρίου 2010.