Ενημερωτική εκδήλωση για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α. στο Ροδολίβος (8/9/2010)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών σας προσκαλεί την Πέμπτη 09-09-2010 και ώρα 19:00 στον Κινηματογράφο του Δ.Δ. Ροδολίβους στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του

ΑΞΟΝΑ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (Πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.)

και των διαδικασιών ένταξης των υποψηφίων επενδυτών.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.