Ενημερωτική εκδήλωση για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α. στο Σιτοχώρι & τη Μαυροθάλασσα (16-9-2010)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών σας προσκαλεί την Παρασκευή 17-09-2010 και ώρα 19:00 στο καφενείο του κ.  Δ. Κολοκυθά στο Δ.Δ. Σιτοχωρίου και στις 20:30 στο Νέο Δημαρχείο του Δ.Δ. Μαυροθάλασσας στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του

ΑΞΟΝΑ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (Πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.)

και των διαδικασιών ένταξης των υποψηφίων επενδυτών.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.