Παράταση 4ης Προκήρυξης LEADER

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Προσέγγιση LEADER» έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.  
Οι δικαιούχοι σε όλη αυτή την περίοδο μπορούν να ενημερώνονται από τα στελέχη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μεραρχίας 67 στις Σέρρες και στα τηλέφωνα της εταιρείας 2321064402 – 3 .
Το τεύχος της πρόσκλησης καθώς και το πλήρες υλικό που αφορά την προετοιμασία και υποβολή των επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aneser.gr