Αδαμαντίδου Στυλιανή

Αδαμαντίδου Στυλιανή

Βοήθεια στο Σπίτι

 Η Αδαμαντίδου Στυλιανή του Ευαγγέλου γεννήθηκε το 1977 στις Σέρρες και είναι έγγαμη με δύο παιδιά. Είναι απόφοιτη της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) Σερρών και διαθέτει γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Έχει απασχοληθεί ως ιδιωτική υπάλληλος σε κατάστημα Σερρών. Σήμερα απασχολείται ως νοσηλεύτρια στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κοινότητα Ορεινής με αντικείμενο την λήψη ιστορικού υγείας του κάθε ατόμου, μέτρηση σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, χορήγηση και προμήθεια φαρμάκων, μεταφορά σε ιατρικά κέντρα, συνεργασία με γιατρό για την βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ και ενημέρωση για θέματα υγείας και διατροφής και φαρμακευτικής αγωγής στους εξυπηρετούμενους κ.τ.λ.