Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering

Η Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., στα πλαίσια της διοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Σερρών για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (υπηρεσιών catering) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές τους μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).  
Οι υπηρεσίες catering για την ενημερωτική εκδήλωση αφορούν για 50 – 70 συμμετέχοντες στους οποίους θα πρέπει να παρέχονται καφές ή αναψυκτικό ή χυμός με συνοδευτικά διάφορα βουτήματα (κουλουράκια ή πίτες) κατά την προσέλευση της εκδήλωσης, ενώ επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει 1 άτομο τουλάχιστον που θα σερβίρει τους συμμετέχοντες.
Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει έως το ύψος των #500,00€# πλέον Φ.Π.Α. ενώ οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).
Σέρρες, 19 Ιανουαρίου 2018
 


Πληροφορίες:
Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια Προγράμματος
Τηλ. 2321064402-3