Δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών κοίτης χειμάρρου Σουλτανίτσα

Μέτρο 6 : Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου

Δράση 06-01 : Αναπλάσεις, αξιοποιήσεις και ανάδειξη τόπων, περιβάλλοντος και χώρων
Προϋπολογισμός : 20,20 εκ. δρχ.
| Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή
: Δημοτική Επιχείρηση Ν. Πετριτσίου
| Διεύθυνση : Τ.Κ. 62043 Ν. Πετρίτσι Σερρών | Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0323-31223
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου


Μονοπάτι
          Στο Νέο Πετρίτσι, ο χείμαρρος Σουλτανίτσα, δημιούργησε με την πάροδο του χρόνου ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς, το οποίο, μέσω του προγράμματος, αξιοποίησε ο Δήμος της περιοχής.


Η παρέμβαση αφορούσε την ανάπλαση της πεδινής κοίτης του Χειμάρρου με τη δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών και τη δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες της να απολαμβάνουν το τοπίο αυτό.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν και παιδότοποι, ενώ μικρές γέφυρες ενώνουν τις δύο όχθες του χειμάρρου.

Μονοπάτι
         


Μονοπάτι