ΕΔΠ – Προσέγγιση LEADER

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 «προσέγγιση LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, συστήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER), στην οποία εκχωρήθηκαν όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος. Παρακάτω γίνεται παρουσίαση της σύνθεσης της Ε.Δ.Π. LEADER από το 2008 μέχρι σήμερα.
H Ε.Δ.Π. LEADER συστήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 έχοντας τη παρακάτω σύνθεση:

 • Φωτιάδης Στέφανος – Νομάρχης Σερρών, ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, πρόεδρος
 • Βλάχος Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Νομού Σερρών, αντιπρόεδρος
 • Μπαλουκτσής Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, γραμματέας
 • Καλαϊτζής Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, μέλος
 • Νεδέλκου Βασιλική, ως εκπρόσωπος του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Α. Ποροΐων, μέλος
 • Σακελλαρίου Σωκράτης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών, μέλος
 • Κρέτσης Θεοδόσης, ως εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού «Κερκινίτη», μέλος

Τον Ιούλιο του 2009 έγινε τροποποίηση της σύνθεσης της Ε.Δ.Π. LEADER με την προσθήκη εκπροσώπου του ΓΕΩΤΕΕ στην επιτροπή έχοντας τη παρακάτω σύνθεση:

 • Φωτιάδης Στέφανος – Νομάρχης Σερρών, ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, πρόεδρος
 • Βλάχος Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Νομού Σερρών, αντιπρόεδρος
 • Μπαλουκτσής Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, γραμματέας
 • Καλαϊτζής Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, μέλος
 • Νεδέλκου Βασιλική, ως εκπρόσωπος του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Α. Ποροΐων, μέλος
 • Σακελλαρίου Σωκράτης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών, μέλος
 • Κρέτσης Θεοδόσης, ως εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού «Κερκινίτη», μέλος
 • Ζάββος Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, μέλος

Στα πλαίσια των αλλαγών που προέκυψαν από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» τον Σεπτέμβριο του 2011 έγινε η 2η τροποποίηση της σύνθεσης της Ε.Δ.Π. LEADER που αφορούσε την αντικατάσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η σύνθεση της επιτροπής είχε ως εξής:

 • Μωυσιάδης Ιωάννης – Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρόεδρος
 • Βλάχος Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Νομού Σερρών, αντιπρόεδρος
 • Μπαλουκτσής Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, γραμματέας
 • Καλαϊτζής Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, μέλος
 • Νεδέλκου Βασιλική, ως εκπρόσωπος του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Α. Ποροΐων, μέλος
 • Σακελλαρίου Σωκράτης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών, μέλος
 • Κρέτσης Θεοδόσης, ως εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού «Κερκινίτη», μέλος
 • Ζάββος Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, μέλος

Τον Ιανουάριο του 2012 και σε συνέχεια των εκλογών που διεξήχθησαν στα επιμελητήρια της χώρας έγινε η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στην Ε.Δ.Π. LEADER κου Καλαϊτζή Αθανασίου από τον κο Μέγκλα Χρήστο και η σύνθεση της επιτροπής είχε ως εξής:

 • Μωυσιάδης Ιωάννης – Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρόεδρος
 • Βλάχος Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Νομού Σερρών, αντιπρόεδρος
 • Μπαλουκτσής Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, γραμματέας
 • Μέγκλας Χρήστος, ως εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, μέλος
 • Νεδέλκου Βασιλική, ως εκπρόσωπος του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Α. Ποροΐων, μέλος
 • Σακελλαρίου Σωκράτης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών, μέλος
 • Κρέτσης Θεοδόσης, ως εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού «Κερκινίτη», μέλος
 • Ζάββος Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, μέλος

Τον Ιούλιο του 2012, έγινε τροποποίηση νέα τροποποποίηση της σύνθεσης της ΕΔΠ LEADER η οποία αφορούσε την αντικατάσταση της ΤΕΔΚ νομού Σερρών από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Σερρών και η σύνθεση της επιτροπής είχε ως εξής:

 • Μωυσιάδης Ιωάννης – Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρόεδρος
 • Στεργίου Νίκος, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, αντιπρόεδρος
 • Μπαλουκτσής Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, γραμματέας
 • Μέγκλας Χρήστος, ως εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, μέλος
 • Νεδέλκου Βασιλική, ως εκπρόσωπος του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Α. Ποροΐων, μέλος
 • Σακελλαρίου Σωκράτης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών, μέλος
 • Κρέτσης Θεοδόσης, ως εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού «Κερκινίτη», μέλος
 • Ζάββος Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, μέλος

Από τον Απρίλιο του 2014 και κατόπιν της παραίτησης του εκπροσώπου του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Α. Ποροΐων κας Νεδέλκου Βασιλικής η σύνθεση της ΕΔΠ LEADER έχει ως εξής:

 • Μωυσιάδης Ιωάννης – Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρόεδρος
 • Στεργίου Νίκος, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, αντιπρόεδρος
 • Μπαλουκτσής Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, γραμματέας
 • Μέγκλας Χρήστος, ως εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, μέλος
 • Καραγιάννη Κωνσταντίνα, ως εκπρόσωπος του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Α. Ποροΐων, μέλος
 • Κρέτσης Θεοδόσης, ως εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού «Κερκινίτη», μέλος
 • Σακελλαρίου Σωκράτης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών, μέλος
 • Ζάββος Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, μέλος