Έγκριση του σχεδίου της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ στα πλαίσια του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 (10/04/2009)

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της 10ης Ιουνίου 2008 που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων, φορέων υλοποίησης και περιοχών στα πλαίσια του Άξονα 4 : «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α.). 

περισσότερα…