Εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας με πρωϊμιση σπαραγγιού

Μέτρο 5 : Αξιοποίηση επιτόπου και εμπορία της γεωργικής παραγωγής & δασοκομικής παραγωγής και της τοπικής αλιείας παρεχόμενες σε μικρή κλίμακα
Δράση 05-15 : Αξιοποίηση γεωθερμίας
Προϋπολογισμός : 70,90 εκ. δρχ.
| Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή
: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νιγρίτας
| Διεύθυνση : Τ.Κ. 62200 Νιγρίτα Σερρών | Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0322-22001, 0945-468082
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου

ΔΕΚΟΠΑ
          Στα Θερμά Νιγρίτας, η Δημοτική επιχείρηση της Νιγρίτας δημιούργησε ένα πρότυπο αγρόκτημα, στο οποίο καλλιεργούνται σπαράγγια.
Η όλη προσπάθεια αφιερώνεται στην πρωίμιση των σπαραγγιών, η οποία γίνεται με τη βοήθεια γεωθερμικών ρευστών.

Συγκεκριμένα , ένα σύστημα σωληνώσεων, μέσα από τις οποίες διέρχεται το γεωθερμικό ρευστό, έχει εγκατασταθεί κάτω από τις ρίζες των φυτών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία του εδάφους και το φυτό να προοδεύει γρηγορότερα.

Με τον τρόπο αυτό, τα σπαράγγια διατίθενται πρώιμα, και κατά συνέπεια καθίσταται εύκολη η διάθεσή τους και σε σαφώς καλύτερες τιμές.

ΔΕΚΟΠΑ
         


ΔΕΚΟΠΑ