Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος


Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος

ΔΟΜΗ

Οικονομολόγος

grigoriadis@aneser.gr

 

Ο Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος του Αθανασίου γεννήθηκε το 1973 στην Γερμανία και είναι άγαμος. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Έχει απασχοληθεί ως σύμβουλος λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης καθώς και ως σύμβουλος χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Ως συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε είναι μέλος της ομάδας έργου της τοπικής Αντένας της Δομής Στήριξης των ολοκληρωμένων προγραμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ παράλληλα έχει σημαντική συμβολή στην εκπόνηση αναπτυξιακών και ερευνητικών μελετών την σύνταξη επιχειρησιακών αναπτυξιακών σχεδίων και στη διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης. Επιπλέον συμμετέχει σε αρκετές ενέργειες που υλοποιεί η ΑΝ.ΕΣΕΡ Α.Ε. στην προστατευόμενη περιοχή της Κερκινης.