Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Προδημοσιεύτηκε πρόγραμμα “Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας” με διαθέσιμο προϋπολογισμό για την δράση 16.000.000 €. Το πρόγραμμα εντάσσετε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 και απευθύνετε σε γυναίκες άνεργες, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/6/2009-30/6/2009

περισσότερα…