Καρακολίδης Κωνσταντίνος


Καρακολίδης Κωνσταντίνος

LEADER+
Βοηθός Λογιστή

karakolidis@aneser.gr


Ο Καρακολίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου, γεννήθηκε το 1966 στις Σέρρες και είναι έγγαμος με ένα παιδί. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής, της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών και διαθέτει γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Έχει απασχοληθεί ως βοηθός λογιστής, διοικητικός υπάλληλος – χειριστής Η/Υ, καθώς και ως εκπαιδευτής προγραμμάτων κατάρτισης. Ως συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. είναι μέλος του τμήματος Διοίκησης και Οικονομικών με αντικείμενο την παρακολούθηση των ταμειακών ροών καθώς και την συλλογή και ταξινόμηση τους, την καταχώρηση των παραστατικών, την σύνταξη εκθέσεων προόδου των έργων του Τοπικού Προγράμματος της Κ.Π. Leader + και την συμμετοχή στις εκθέσεις δαπανών των άλλων προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.