Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών κέτερινγκ για το Πρόγραμμα LEADER (30-5-2012)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών κέτερινγκ για απογευματινή εκδήλωση, με μέγιστο  κόστος 300 €. Η Προσφορά θα πρέπει να κάνει αναφορά είτε στο συνολικό αριθμό ατόμων, είτε στο κόστος ανά άτομο. Το είδος των εδεσμάτων που θα προσφέρεται (καφές, αναψυκτικά βουτήματα κτλ) θα αποτελέσει αντικείμενο της προσφοράς.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 5 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος). Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ)


Πληροφορίες:
Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια Προγράμματος
Τηλ. 2321064402-3