Τεχνική σύσκεψη μελετητών στα πλαίσια του LEADER/CLLD

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος για το Νομό Σερρών CLLD /LEADER και σε συνέχεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Σερρών στις 6 Μαρτίου 2019 και της δημοσίευσης της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων, σας καλεί να συμμετέχετε στην Τεχνική Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00 στο Επιμελητήριο Σερρών αίθουσα ΕΡΜΗΣ με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD /LEADER».

Προκειμένου η σύσκεψη να έχει ουσιώδη χαρακτήρα και να λυθούν τυχόν απορίες, καλείστε να λάβετε γνώση του υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ σχετικά με την εν λόγω προκήρυξη.

Για την καλύτερη οργάνωση της συνάντησης, παρακαλείστε να υποβάλλετε τα τυχόν ερωτήματά σας σχετικά με το θέμα, έως την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2019 στο email της Ομάδας Τοπικής Δράσης, leader@aneser.gr