Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το LEADER CLLD

Η  Ομάδα Τοπικής  Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, ανακοινώνει πως στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο  Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων (ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014 -2020» πρόκειται να πραγματοποιήσει τις προσεχείς ημέρες τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα «Έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD /LEADER»:

  1. Στο Σιδηρόκαστρο στην αίθουσα του ξενοδοχείου OLYMPIC, στις 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00
  2. Στο Επιμελητήριο Σερρών στην αίθουσα Γεώργιος Χρηστίδης, Π. Κωστοπούλου 2 Σέρρες, στις 1 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 19:00. Η εκδήλωση είναι θεματική και αφορά τον τομέα της μεταποίησης.
  3. Στη Νιγρίτα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Όλες οι ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι ανοιχτές προς το κοινό.

Για την ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε

Με εντολή Προέδρου

Ελένη Τριανταφύλλου

Οικονομολόγος- Συντονίστρια Ο.Τ.Δ LEADER