Ουζουνούδης Πασχάλης


Ουζουνούδης Πασχάλης

LIFE

Γεωπόνος

ouzounoudis@aneser.gr


Ο Ουζουνούδης Πασχάλης του Νικολάου γεννήθηκε το 1970 στις Σέρρες και είναι άγαμος. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και διαθέτει γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Έχει απασχοληθεί ως τομεάρχης δακοκτονίας κατά δύο συναπτά έτη, καθώς και ως εποχιακός γεωπόνος στο πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε. Ως συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. είναι μέλος του Τμήματος Μελετών, το οποίο ασχολείται με την εκπόνηση και σύνταξη μελετών. Ενώ κατά τα δύο τελευταία έτη στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ), ασχολείται με την παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του υδατικού ισοζυγίου στη λεκάνη του Στρυμόνα καθώς και με την καταγραφή των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη περιοχή.