Διαγωνισμός για προμήθεια φαρμάκων

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ), ως αναθέτουσα αρχή, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού 114.800,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «Προμήθεια φαρμάκων για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο Ν. Σερρών για το έτος 2012».

Συγκεκριμένα ο παρόν διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια:

  1. 4.800 λίτρων προνυμφοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε υγρή μορφή,
  2. 650 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε ταμπλέτες,
  3. 250 λίτρων φαρμάκου Dobol Microcap και
  4. 100 κιλών φαρμάκου Attack 25WP

Οι διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:30 π.μ., από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, πληροφορίες κ. Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

Συνημμένα:

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης