Σεμινάριο για την Υδροηλεκτρική Ενέργεια – SEE HYDROPOWER Clear water clean energy

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HYDROPOWER», το οποίο εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Διακρατική Συνεργασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», σας προσκαλεί στο σεμινάριο με θέμα: 

«Υδροηλεκτρική ενέργεια»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο «Elpida Resort and Spa», στις 13 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 9:00 -16:30.
 
Συνημμένα :