Δελτίο τύπου – Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στα πλαίσια της ενεργοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, θα συμμετάσχει στην 3η διεθνή επιχειρηματική έκθεση “SerExpo” που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 29/09-01/10/2017.

Η συμμετοχή της εταιρείας, εντάσσεται στα πλαίσια της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εμψύχωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού και των εν δυνάμει δικαιούχων επενδυτών του τοπικού προγράμματος LEADER ενόψει της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το stand 112 (που βρίσκεται στην είσοδο της έκθεσης) προκειμένου τα στελέχη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. να σας παρέχουν πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

Σας περιμένουμε….