Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo

Ανακοίνωση

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών στα πλαίσια της διοργάνωσης της 3ης διεθνής επιχειρηματικής έκθεσης «SerExpo» που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από τις 29/09-01/10/2017, προτίθεται να αναθέσει την επιμέλεια / διαμόρφωση του περιπτέρου για την συμμετοχή της Ο.Τ.Δ. στην 3η διεθνή επιχειρηματική έκθεση SerExpo.

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει έως το ύψος των #1.000,00€# πλέον Φ.Π.Α.

Προσφορές θα γίνονται  δεκτές μέχρι της 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Πληροφορίες:
Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια Προγράμματος
Τηλ. 2321064402-3