Τοπτσής Χρήστος


Τοπτσής Χρήστος

LEADER+
Γεωπόνος

toptsis@aneser.gr

Ο Τοπτσής Χρήστος του Παντελή γεννήθηκε το 1971 στις Σέρρες και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Σχολής Γεωτεχνικών επιστημών του Τμήματος Γεωπονίας και φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστήμιου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων”. Διαθέτει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και χειρισμού υπολογιστών. Έχει απασχοληθεί ως Γεωπόνος – συμβασιούχος οκτάμηνης διάρκειας στα πλαίσια του ελέγχου των επιδοτήσεων αροτραίων καλλιεργειών (Ο.Σ.Δ.Ε), ως Γεωπόνος – πωλητής αγροτικών εφοδίων και ως Γεωπόνος – εκτιμητής ποιότητας σε εταιρία κατεψυγμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων . Ως ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος από το 2001 με σύμβαση έργου έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών και συγκεκριμένα ως μέλος της ΟΤΔ του τοπικού προγράμματος LEADER+, την σύνταξη εκθέσεων τεχνικών δελτίων έργων / υποέργων. Συμμετοχή στην ομάδα παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής οικονομικού και φυσικού αντικειμένου ενταγμένων έργων. Υπεύθυνος υλοποίησης δικτύων (CLUSTER) ενταγμένων επιχειρήσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ Ν. ΣΕΡΡΩΝ. Υπεύθυνος για τον έλεγχο, παρακολούθηση, ενημέρωση των φακέλων των ενταγμένων έργων. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίηση. Παράλληλα είναι αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/04 (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ) εγγεγραμμένος στο Μητρώο αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/04(Απόφαση υπ’ αριθμ. 14986/ΕΦΑ(3469) 5.10.2005 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας). Ιδιώτης Γεωπόνος Μελετητής ασχολούμενος με την σύνταξη φακέλων οικονομοτεχνικών και γεωργικών μελετών για διάφορα μέτρα και δράσεις του Ε.Π.Α.Α.Υ. και του Ε.Π.Α.Α.