Τριανταφύλλου Ελένη

 

Τριανταφύλλου Ελένη

Συντονίστρια LEADER+

triatafillou@aneser.gr

 

Η Τριανταφύλλου Ελένη του Δημητρίου γεννήθηκε το 1970 στις Σέρρες και είναι έγγαμη με δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος του οικονομικού τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (NO Ε) του Αριστοτελείου πανεπιστημίου. Από τον Ιούνιο του 1997 εργάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Συγκεκριμένα για το διάστημα 1997-2001 ήταν υπεύθυνη της οικονομικής παρακολούθησης του τοπικού προγράμματος Leader ΙΙ και αποτέλεσε μέλος της επιτροπής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Κατά την τρίτη προγραμματική περίοδο είναι συντονίστρια του τοπικού προγράμματος Leader+.Διαθέτει γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και Η/Υ. Αποτελεί μέλος του οικονομικού Επιμελητηρίου και διαθέτει άδεια λογιστή-φοροτέχνη Α’ τάξεως.