Βίτσιος Γεώργιος


Βίτσιος Γεώργιος

LEADER+
Πολιτ.Μηχανικός

vitsios@aneser.gr

 

Ο Βίτσιος Γεώργιος του Ιωάννη γεννήθηκε το 1947 στις Σέρρες και είναι έγγαμος με ένα παιδί. Είναι απόφοιτος πολιτικός μηχανικός του Πανεπιστημίου τη Παβίας και γνωρίζει άπταιστα την Ιταλική γλώσσα. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται με μελέτες και επιβλέψεις έργων από το 1986 μέχρι και σήμερα αλλά και με εκτιμήσεις – τεχνικές αξιολογήσεις στα υποκαταστήματα των τραπεζών «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» άλλα και την «Τράπεζα Κρήτης» τη πόλης των Σερρών. Ως συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών είναι μέλος της ομάδας τοπικής δράσης. Στα πλαίσια του προγράμματος του LEADER+ συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και την επιτροπή παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+ .