Χαϊδάρη Νικολέτα

Δημόσιες Σχέσεις 

 

Χαϊδάρη Νικολέτα

Δημόσιες Σχέσεις

xaidari@aneser.gr


 

Η Χαϊδάρη Νικολέττα του Αριστοτέλη, γεννήθηκε το 1969 στην Γερμανία και είναι έγγαμη με δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος του 4 ου Γενικού Λυκείου Σερρών, διαθέτει γνώσεις Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ . Έχει απασχοληθεί ως υπάλληλος στον τομέα των πωλήσεων . Ως στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών είναι μέλος της Δομής Στήριξης Αγροτικού Χώρου παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη της αντένας δομής, διενέργεια πρώτου διοικητικού ελέγχου ως προς την πληρότητα των φακέλων υποψηφιότητας που αφορούν στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου περιοχών Δυτικού Παγγαίου και Κερκίνης και διαβίβασής τους προς την κεντρική δομή, συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.