Ανακοίνωση Μητρώο Μελετητών (1-10-2010)

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το μητρώο μελετητών έως 22-10-2010,  ώρα 15:00

Η ενημέρωση των μελετητών θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και ώρα, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010 στις 10:00 π.μ.