Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων για το ΤΟΠΣΑ

Η Α.Σ. Συνεργώ στην Απασχόληση σε συνέχεια της από 19/7/2013 συνεδρίασης της, ανακοινώνει τους αριθμούς πρωτοκόλλου των ωφελουμένων που εντάσσονται οριστικά στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση κατόπιν της υποβολής των δικαιολογητικών των ωφελουμένων την επαναξιολόγησης τους και την εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Πίνακας ωφελουμένων ΤΟΠΣΑ