Επικαιροποίηση του Μητρώου Μελετητών

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών –  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.), με αφορμή τη δημοσίευσης της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο τοπικό πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερομένους, Μελετητικά Γραφεία /  Συμβούλους Επιχειρήσεων /  Μελετητές  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να συμμετάσχουν στη συνάντηση ενημέρωσης – πληροφόρησης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στις 9/6/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 – 13:00  (Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 3ος όροφος) προκειμένου να επικαιροποιηθεί το μητρώο μελετητών που θα διατείθεται και στους υποψηφίους δικαιούχους του προγράματος.

Συνημμένα : 

 – Πρόσκληση συμμετοχής στο Μητρώο Μελετητών

 – Έντυπο δήλωσης συμμετοχής στο Μητρώο Μελετητών