Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (18/12/2008)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προσφορών για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος με τις ακόλουθες προδιαγραφές…