Κατάθεση προσφορών για τις ενέργειες προβολής προώθησης του Τ.Π. LEADER+ (10/12/2008)

Η  Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση των εξής ενεργειών…

περισσότερα…