Προκηρύξεις Προσέγγιση LEADER

  • 5η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα”Προσέγγιση LEADER” (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 27/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00)
  • Παράταση 4ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα “Προσέγγιση LEADER” (Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 10/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30)
  • 4η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα “Προσέγγιση LEADER” (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 23/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30)
  • Ανακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της 3ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER  
  • 3η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER” (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 16/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30)
  • 2η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER” (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 17/09/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30)
  • 1η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER” (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20/01/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30)